MEDKONTAKT.cz Internetové stránky pro lékaře

CENÍK SLUŽEB

PLACENÉ SLUŽBY A NADSTANDARDNÍ VÝKONY:

Výkony nehrazené nebo jen částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a nadstandardní ošetření jsou poskytovány za přímou platbu. Ceny odpovídají rozsahu výkonu. Přehled služeb a platný ceník Vám na požádání předloží zdravotní sestra v naší ordinaci. Ceníky za provedené práce neuveřejňujeme, neboť úhrady, které provádí zdravotní pojišťovny jsou platné pouze na určité období a často se mění.

SLUŽBY HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU:

Základní služby pro pojištěnce zdravotních pojišťoven jsou poskytovány v rámci zdravotního pojištění podle platné úhradové vyhlášky.

POZNÁMKY K CENÍKU::

Ceny jsou uvedeny v Kč, nejsme plátci DPH. Výše cen vyšetření a dalších služeb v rámci ambulance odpovídají ceníkům zdravotního pojištění a jsou hrazeny přímou platbou od klienta. Pokladní doklady na hrazené služby vystavujeme na vyžádání. K poskytnutí žádné ze zdravotních služeb, nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, které stanoví zákon.

SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY

MEDKONTAKT.cz Internetové stránky pro lékaře